A Funeral Service with grave side committal from the Danish Lutheran Church of Vancouver, B.C.

The Funeral Director arranges that the casket is in the Sanctuary well before the beginning of the service.

Kirkens Klokke Ringes

Klokkeringningen afsluttes af tre gange tre bedeslag.

Bell Ringing

The bell rings—ending with three times three strokes.
Traditionally the ringing consists of 100 strokes followed by the Prayer Strokes, which are three times three single strokes. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Many people will say these words to themselves as a little prayer before the Church service begins.

Præludium

Prelude

Hilsen

Greeting

Præsten: Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus. Pastor: Grace be with you and peace from God our Father, and our Lord Jesus Christ. Amen. Several of the Apostle Paul’s letters begin this way, for example Philippians 1:2.

Indledningskollekt

Præsten: Lad os alle bede! Al mægtige, evige Gud, himmelske Fader, vi takker dig, fordi du har elsket verden således, at du har givet din Søn, den Enbårne, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Vi beder dig, at du vil trøste og styrke os i al sorg og bevare os i en levende tro på din enbårne Søn, så at vi engang med alle dine frelste må komme hjem til dig og prise og love dig i evighed ved din elskede Søn, vor Herre, Jesus Kristus. Amen.

Collect

Pastor: Let us Pray: Our Heavenly Father, we thank You for the comfort in knowing that while all other things change, Your Word will never change. We thank You for being always there and always ready to meet us in whatever state we are in. We thank You for N.N.’s life which has now come to its end. We pray You to be with us today as memories of N.N. are shared by his/her family. Open up the words so they can truly communicate the thoughts and feelings of everyone here. We pray You to comfort us in the face of death. Turn our minds from the loss and pain to the promises of Your Kingdom. Take us into Your loving hands and show us the way to go when no one can follow us any longer. We ask You to take N.N. into Your loving hands as we commit his/her body to return to dust. Embrace him/her and us all in Your Word of resurrection and hope. Amen.

Første Salme

First Hymn

Mindetale

Eulogy

The pastor—or occasionally a family member—gives a formal eulogy.

Prædiken

Sermon

Anden Salme

Second Hymn

Læsninger

Menigheden rejser sig og præsten fortsætter:

Readings

Pastor: Please stand for the readings:
Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød,
han lader mig ligge i grønne enge,
han leder mig til det stille vand.
Han giver mig kraft på ny,
han leder mig ad rette stier for sit navns skyld.

Selv om jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt,
for du er hos mig,
din stok og din stav er min trøst.

Du dækker bord for mig for øjnene af mine fjender.
Du salver mit hoved med olie, mit bæger er fyldt til overflod.
Godhed og troskab følger mig, så længe jeg lever,
og jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage.

The Lord is my shepherd, I shall not want.
He makes me lie down in green pastures;
He leads me beside still waters;
He restores my soul.
He leads me in right paths for His name’s sake.

Even though I walk through the darkest valley, I fear no evil;
for You are with me;
Your rod and Your staff—they comfort me.

You prepare a table before me in the presence of my enemies;
You anoint my head with oil; my cup overflows.
Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life,
and I shall dwell in the house of the Lord my whole life long.

Psalm 23
Eller Or
Hvor skulle jeg søge hen fra din ånd?
Hvor skulle jeg flygte hen fra dit ansigt?
Stiger jeg op til himlen, er du dér,
lægger jeg mig i dødsriget, er du dér.
Låner jeg morgenrødens vinger og slår mig ned, hvor havet ender,
så leder din hånd mig også dér, din højre hånd holder mig fast.
Siger jeg: Mørket skal dække mig, lyset blive til nat omkring mig,
så er mørket ikke mørke for dig, natten er lys som dagen, mørket er som lyset.
Where can I go from Your spirit?
Or where can I flee from Your presence?
If I ascend to heaven, You are there;
if I make my bed in Sheol, You are there.
If I take the wings of the morning and settle at the farthest limits of the sea,
even there Your hand shall lead me, and Your right hand shall hold me fast.
If I say, Surely the darkness shall cover me, and the light around me become night,
even the darkness is not dark to You; the night is as bright as the day, for darkness is as light to You.
Psalm 139:7–12
Og And
Meget tidligt om morgenen den første dag i ugen kom kvinderne til graven med de vellugtende salver, som de havde tilberedt. De fandt stenen væltet bort fra graven, og de gik derind, men fandt ikke Herren Jesu legeme. Mens de stod og ikke vidste, hvad de skulle tro, var der med ét foran dem to mænd i lysende klæder. Kvinderne blev forfærdede og bøjede sig med ansigtet mod jorden, men mændene sagde til dem: Hvorfor leder I efter den levende blandt de døde? Han er ikke her, han er opstået. Very early on Sunday morning the women went to the grave, carrying the spices they had prepared. They found the stone rolled away from the entrance to the grave, so they went on in, but they did not find the body of the Lord Jesus. They stood there uncertain about this, when suddenly two men in bright shining clothes stood by them. Full of fear, the women bowed down to the ground, as the men said to them: “Why are you looking, among the dead for one who is alive? He is not here; He has risen. Luke 24:1–6
Amen! Amen!

Trosbekendelsen

Menigheden rejser sig.

Creed

Pastor: Please stand.
Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen. We renounce the devil and all his works and all his ways. We use the Apostles’ Creed prefaced with a renunciation of the Devil. In this world we need to be reminded who is the enemy for whom all the meaningless evil of this world is deliberate. Then can we turn from all evil and to God in whom we confess our faith.
Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber. We believe in God the Father, almighty, maker of heaven and earth.
Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredie dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. We believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord; who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into hell. On the third day He rose again from the dead. He ascended into heaven and is sitting at the right hand of God the Father, almighty. From there He will come again to judge the living and the dead.
Vi tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. We believe in the Holy Spirit, the Holy Christian Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting.
Amen! Amen!
Vi synger:
Lad verden ej med al sin magt
os rokke fra vor dåbes pagt;
men giv, at al vor længsel må
til dig, til dig alene stå!
We sing:
Let not the world lead us astray,
that we our Christian faith betray,
but grant that all our longings be,
O Lord! for You eternally.
A stanza from Your little ones, dear Lord, are we (GGG056, Her kommer, Jesus, dine små) by H.A. Brorson.

Slutningskollekt

Præsten: Vor Gud og Fader i himlen, vi takker dig, fordi du modtog vor Herre Jesus Kristus i dit rige, da han havde givet sit liv for at frelse verden. Og vi beder dig, modtag også os, som er døbt til hans død. Lad os ikke gå tabt i frygt og vrede på sorgens dag, lad os leve, som Herren ville, håbefuldt i hans tro, indtil du gør os til evig tid salige ved din korsfæstede og opstandne Søn, Jesus Kristus vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.

Thanksgiving Prayer

Pastor: Almighty and most merciful God, who has appointed us to endure sufferings and death with our Lord Jesus Christ before we enter with Him into eternal glory. Grant us grace at all times to subject ourselves to Your Holy will, and to continue steadfast in the true faith unto the end of our lives; and at all times to find peace and joy in the blessed hope of the resurrection of the dead, and the glory of the world to come; through the same Jesus Christ our Lord. Amen.

Velsignelse

Menigheden rejser sig, og præsten læser velsignelsen:

Benediction

The congregation stands for the Benediction.
Herren velsigne dig og bevare dig! Herren lade sit ansigt lyse over dig, og være dig nådig! Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred! Amen. Pastor: The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Amen. Numbers 6:24–26

Tredie Salme

Third Hymn

Bekendtgørelser

Præsten læser hvad der måtte være af bekendtgørelser. Derefter rejser menigheden sig op, og vi synger Tider skal komme.

Announcements

The pastor reads the announcements and then asks the congregation to stand and sing Tider skal komme.
Tider skal komme,
tider skal henrulle,
slægt skal følge slægters gang;
aldrig forstummer
tonen fra Himlen
i sjælens glade pilgrimssang.
That we end every service by singing this stanza from Beauty is ’round us (GGG077, Dejlig er jorden) by B.S. Ingemann was instituted by Pastor Rasmussen.

Postludium

Postlude

The pallbearers carry the casket out to the waiting hearse. The pastor and the congregation follow the hearse to the cemetery. The bell rings as long as the hearse can still be seen from the church.


At the cemetery

Jordpåkastelse

Committal

Præsten: Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Amen. Pastor: Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to His abundant mercy has born us again unto a living hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead. Amen. 1st Peter 1:3
I Faderes, Sønnens og Helligåndens navn: N.N.,
Af jord er du kommet.
Til jord skal du blive.
Af jorden skal du igen opstå.
In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit: N.N.,
Out of dust are you taken.
Unto dust shall you return.
And out of dust shall you rise again.

The pastor puts three handfuls of sand on the casket.

The three handfuls of sand represent the creation (Genesis 2:6–7), death, and resurrection (1st Corinthians 15) of the body.

Herren bevare din udgang og din indgang fra nu af og til evig tid. The Lord keep your going out and your coming in, from this time forth and forevermore. Amen. Psalm 121:8

Fadervor

Præsten: Lad os alle bede:

The Lord’s Prayer

Pastor: Let us all pray:
Vor Fader, du som er i himlene! Helliget blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Our Father, who art in heaven, hallowed be Thy name, Thy kingdom come, Thy will be done, on earth as it is in heaven.
giv os i dag vort daglige brød, Give us this day our daily bread;
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us;
og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. and lead us not into temptation, but deliver us from evil.
For dit er Riget og magten og æren i evighed! For Thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever.
Amen! Amen

Velsignelse

Menigheden rejser sig, og præsten læser velsignelsen:

Benediction

The congregation stands for the Benediction.
Herren velsigne dig og bevare dig! Herren lade sit ansigt lyse over dig, og være dig nådig! Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred! Amen. Pastor: The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Amen. Numbers 6:24–26