H.R.H. Princess Margrethe’s Speech at her visit to the Danish Lutheran Church of Vancouver, B.C., in 1967.

Skip to the transcript in English.

Transcript in Danish

Det er måske ikke det rigtige sted for mig at tage ordet i dag, men jeg ville meget gerne sige tak for den modtagelse vi har fået. Men særligt vil jeg gerne sige Dem, hvor dybt det har rørt os denne meget smukke gudstjeneste og de mange venlige tanker, der ligger i alt, hvad der er blevet sagt. Jeg ved, at det ville have glædet Far og Mor ganske kolossalt at have været med her i dag, men de ved, at vi er her, de tænker på os, og jeg har en meget varm hilsen med fra Far og Mor. Det var det sidste, de sagde, inden vi rejste: En varm hilsen fra Far og Mor til Dem og til alle fra Danmark, som vi har mødt.

Transcript in English

This is maybe not the right place for me to speak today, but I would like to thank you for the reception we have received. Especially, I would like to tell you how we have been moved by this very beautiful service and the many kinds thought that lie behind everything that has been said. I know that being here with you today would have pleased Mom and Dad enormously, but they know that we are here and they are thinking of us, and I bring a very warm greeting from Mom and Dad. That was the last thing they said before we left: A warm greeting from Mom and Dad to you and to all from Denmark whom we have met.