Præstestillingen ved Den Danske Kirke i Burnaby, Vancouver, British Columbia, Canada, ønskes besat fra den 15. september 2017.

Vi har valgt

Vores nye præst bliver Susanne Ivalo Rasmussen. Vi glæder os til, at hun begynder d. 15. september.

Den danske menighed i Burnaby er tilknyttet Danske Sømands- og Udlandskirker.

Om menigheden og dens forventninger

Vi er en engageret menighed med en kernegruppe, der lægger et stort arbejde i kirken, så vi søger en erfaren præst, som tilsvarende engagerer sig i arbejdet. Vi håber, at den nye præst vil lægge energi i netop vores hjørne af kirkens arbejde, men vi ved godt, at præsten umuligt kan være med i det hele.

Selvfølgelig tror præsten på Gud og kan tale åbent med folk om trosspørgsmål, og det er vigtigt, at præsten kan samle og inspirere og få alle til at føle sig godt tilpas i kirken. Vi er i al almindelighed gode til at lade folk gøre det arbejde, de har lyst til og talent for, og vi har tradition for, at dem, der gør arbejdet, bestemmer, hvordan det skal gøres. Vores nye præst skal være en god prædikant og samtalepartner og en energisk leder af kirkens daglige virke, herunder at have med frivillige at gøre. Vi ønsker os en præst, som er bevidst omkring sammenhængen mellem forkyndelse og fællesskab, og som kan bede en bøn ved bordet såvel som sygesengen.

Præsten er ikke ansvarlig for fundraising — det er menighedens opgave. Den rejser selv midler til aflønning af præsten og driftsudgifter til kirken ved en meget aktiv indsats ved donationer, 2 basarer, middage — og mange andre arrangementer. Præstens rolle i den sammenhæng er at stå forrest og gøre sit til, at der er tillid og opbakning til kirkens mange funktioner. Præsten er ansvarshavende redaktør af Kirkebladet, der udsendes 6 gange årligt til 950 husstande.

Vores sogn er stort, sådan set hele British Columbia – der er 12–15.000 indbyggere af dansk afstamning i Stor-Vancouver. De fleste faste kirkegængere bor indenfor en times kørsel fra kirken, men for eksempel konfirmander og dåbsfamilier kan godt komme langvejs fra. Da folk bor så langt væk, skal aktiviteterne i kirken planlægges således, at de er køreturen værd. For eksempel foregår konfirmandundervisningen typisk én lørdag eller søndag om måneden, og der er også fra tid til anden en konfirmand på Skype. Præsten har 3–4 gudstjenester om året på Vancouver Island og én i Seattle, og desuden er der 2–3 månedlige plejehjemsgudstjenester (på engelsk).

Vancouver er en millionby med alle tænkelige kulturelle tilbud og den smukkeste natur lige ved døren. Her er desuden god offentlig transport.

Danmark er langt væk. Det kan synes indlysende, men det er vigtigt, at du kan stå på egne ben. En udlandskirke er dybt afhængig af et velfungerende samspil mellem præst og menighedsråd og frivillige. En ægtefælle kan være en god støtte, men I skal selvfølgelig være enige om at påtage jer den udfordring, det er at arbejde i udlandet.

Vores dagligsprog er engelsk. Mange i menigheden forstår dansk, men der er også mange, der ikke gør. Cirka 60% af søndagsgudstjenesterne og stort set alle kirkelige handlinger er på engelsk. Det er vores erfaring, at en ny præst kan være lidt usikker på sit engelsk i begyndelsen; men det kommer man hurtigt efter. Der er god kirkegang, i gennemsnit 30 til danske og 61 til engelske gudstjenester — langt flere til højtider og særlige anledninger.

Præstebolig

Til stillingen hører en præstebolig med spise- og dagligstue, 3 soveværelser og 2 badeværelser, samt kontor.

Vaskemaskine og tørretromle.

Menighedsrådet vurderer i øjeblikket, om man er bedst tjent med at renovere den nuværende bolig eller sælge den og købe en tilsvarende bolig. Når vor nye præst tiltræder vil der under alle omstændigheder være en passende bolig til rådighed.

Den Danske Kirke

Kirkens historie går tilbage til begyndelsen af 1930erne. Hovedparten af menigheden er dansk-canadiere, der emigrerede i 1950–60erne. Den nuværende kirke er bygget i 1984 i dansk stil og rummer 136 siddepladser. Desuden er der undersal med køkken og scene, som er rammen om de mange kulturelle aktiviteter, fundraising-aktiviteter og meget mere. Køkken og sal er nyrenoverede.

Der er tre støttegrupper, som tager sig af det meste kulturelle, og desuden månedlig komsammen, bibelkreds, filmaftner, kor og meget mere — vi har allerede gjort en del ud af reformationsjubilæet. Det er vigtigt for menighedens aktiviteter, at præsten lever med i dagligdagen og altså også støtter og deltager i fundraising-aktiviteter.

Kirkekontoret er åbent tirsdag–torsdag fra 9–12, hvor kirkens sekretær er til stede. Præsten har de senere år været i kirken i kontorets åbningstid.

Samarbejde med Den Danske Kirke i Surrey, Granly

Vi er så heldige at have Granly Danske Kirke som nabo — kun tyve minutters kørsel væk. Vi har et godt samarbejde med Granly, som har en pensioneret præst fra Danmark. De to præster afløser for hinanden ved ferie og vakancer og har i det hele taget et positivt samarbejde.

Supplerende oplysninger

Du kan se meget på www.danishchurch.vancouver.bc.ca. Vær opmærksom på, at de engelske sider ikke altid siger helt det samme som de danske. De to sprog henvender sig til forskelligt publikum og må derfor ind imellem være forskellige.

Yderligere information

Menighedsrådsformand Jørgen Rohweder, tfl. 001-604-261-6791 (Husk tidsforskel på 9 timer).

Pastor Birgitte Saltorp, tlf. 001-604-525-9894 /

Udlandsprovst Pia Sundbøll, DSUK, Tlf 70 26 18 28 / E-mail: ps@dsuk.dk

Tilsynsførende biskop er p.t. Biskop Steen Skovsgaard, Lolland-Falster Stift, Tlf 5485 0211

Vedr. ansættelsen:

Ansættelsen sker for en fem-årig periode med mulighed for forlængelse.

Ansøgningsfrist:

Senest onsdag den 12. april 2017 til udlandsprovst Pia Sundbøll på email ps@dsuk.dk.

Ansøgningen fremsendes elektronisk. Sammen med ansøgningen medsendes CV samt en prædiken efter eget valg. Da flere af rådsmedlemmerne er engelsksprogede, beder rådet om også at få ansøgningerne på engelsk. Desuden vil vi gerne læse din prædiken fra 1. søndag efter helligtrekonger A.

Der kan rekvireres videoklip med optagelser fra præstegård og kirke ved henvendelse til Danske Sømands- og Udlandskirker, tlf. 7026 1828.

Fædrenes tro Hvor I bo, Er slægtens dyreste eje.