Støt Den Danske Kirke i Vancouver

Gavebidrag gennem CanadaHelps.org!

Vores kirke financieres udelukkende gennem frivillige bidrag fra menigheden. Vi får ingen penge fra den danske stat, fra Canada, eller (netto) fra Danske Sømands- og Udlandskirker, så vi har god brug for din hjælp. Vores penge går til præstens løn, lidt til vores organist og til kirkens sekretær, samt til vedligeholdelse af kirke og præstebolig.

Hvis du har et VISA, MasterCard eller American Express kort ved hånden, kan du sende os en skilling gennem organisationen Canada Helps.org.

Din gave bliver trukket på dit kort i canadiske dollars; du kan finde dagens kurs via XE Personal Currency Assistant, som normalt er meget pålidelig, men den Danske Kirke i Vancouver kan selvfølgelig ikke påtage sig noget ansvar for kurs-beregningen.

Økonomi

I et typisk år udgør gavebidrag omkring 58% af kirkens indkomst. Årets fester, såsom Basaren og Forårs-middagen udgør yderligere omkring 17%. Vores lodseddel og tilskud fra den lokale udgave af Danske Spil bliver til en 12%. Annoncer i Kirkebladet giver omkring 5%. Medlems-gebyr, salg af kogebøger og salmebøger, og diverse andre kilder udgør resten.

Lønninger udgør omkring 61% af vore udgifter. Faste udgifter som varme, lys, vand, skatter, forsikring og revisor beløber sig til en 11%. Kontoret koster os omkring 4%, vedligeholdelse en 3%, og lodsedlen koster ca. 2%. Vi bruger omkring 7% på at trykke og udsende Kirkebladet. Vi hensætter omkring 3% til fremtidig vedligeholdelse og præstens flytte-udgifter. Omkring 2% af vores udgifter går til vore interne aktiviteter som the Youth Choir, og 2% til vores opsøgende arbejde. Diverse udgifter udgør resten.

Grafisk representation af vores økonomi

Fædrenes tro | hvor I bo, | er slægtens dyreste eje.